HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR. “Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India”. Journal of Pharmaceutical Negative Results, Dec. 2022, pp. 2850-6, doi:10.47750/pnr.2022.13.S10.341.