[1]
HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR, “Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India”, Journal of Pharmaceutical Negative Results, pp. 2850–2856, Dec. 2022.